Compartir
265
Plafó amb santa Teresa
Sala 21Ceràmica

Anònim

Plafó amb santa Teresa

Catalunya
Segle XVIII
Pisa
53,5 x 40 cm
Procedència desconeguda
MEV 5054

La rajoleria dels segles XVII i XVIII segueix una via diferent de la dels plats i les peces de forma. Així, en les rajoles, les sèries només en blau són gairebé inexistents i la policromia llueix en tota la seva esplendor. Destinats al recobriment de parets i de llocs en els quals la seva pervivència podia ser llarga, els plafons de ceràmica tenien un lloc d'honor per les seves característiques: la resistència, la vivor de colors i la facilitat de manteniment. Els plafons de sants es col·locaven en convents, esglésies, capelles, carrers i en llocs de particular devoció, i se n'han trobat molts, i en molt bon estat. Santa Teresa presenta a la devoció dos vessants molt clars: un, el de dona pràctica, decidida i batalladora, capaç de reformar un orde i fundar una munió de convents; i l'altre, el de mística i escriptora. Aquesta imatge de la santa ens la mostra en aquest darrer vessant. Santa Teresa, en un entorn ascètic i amb la inspiració representada pel colom, amb ploma i llibreta a la mà, es troba entre núvols significant la seva elevació espiritual. El dibuix és realista i de bona factura, amb els trets regulars i la cara en clara voluntat de retrat, lluny de l'estereotip. La representació dels núvols és típicament barroca.


Sala 21
Planta 2
18 Pell
19 Orfebreria i metall
20 Forja
21 Ceràmica
22 Galeries d’estudi