Compartir
258
Pica baptismal
Sala 21Ceràmica

Anònim

Pica baptismal

Catalunya, Terol (?)
Segle XVII
Pisa
24 x Ø32 cm
Procedència desconeguda
MEV 5408

Aquesta peça s'ha considerat una pica baptismal, extrem que no es pot confirmar però que sembla versemblant per la seva similitud formal amb altres peces de Talavera, Aragó, etc., que sí que se sap que ho eren. Els nens que constitueixen el seu tema principal són també un motiu que reforça aquesta suposició. Es tracta d'una obra molt original. El seu dibuix ens la situa cap a finals del Renaixement o començaments del barroc. La decoració en negatiu, blanc sobre fons blau, és una altra de les seves singularitats, ja que és molt poc freqüent. En tot cas es tracta d'una peça no seriada i molt original.


Sala 21
Planta 2
18 Pell
19 Orfebreria i metall
20 Forja
21 Ceràmica
22 Galeries d’estudi