Compartir
251
Escudella
Sala 21Ceràmica

Anònim

Escudella

Manises (València)
Segle XV
Pisa amb reflex metàl·lic
5,3 x Ø13 cm
Procedència desconeguda
MEV 8048

Manises fou, durant tots els segles medievals, el principal centre productor i d'influència. El concepte de vaixella, com a conjunt, no existia i totes les peces es venien soltes. D'entre elles les escudelles foren de les més abundants. S'utilitzaven en primer lloc per a menjars caldosos i per a vi, però també per a molts usos complementaris a la cuina. Aquesta és una escudella de casquet semiesfèric, decorada amb la tècnica del reflex metàl·lic, la més rica. La seva decoració, amb una au rapaç al centre, complementada amb grupets de punts encerclats, és netament gòtica i típica dels segles XV i XVI. A vegades aquestes aus tenen un caràcter heràldic i van acompanyades d'escuts. El traç és àgil i viu i la composició, si bé és profusa, tal com correspon al característic "horror vacui" decoratiu, és esquemàtica.


Sala 21
Planta 2
18 Pell
19 Orfebreria i metall
20 Forja
21 Ceràmica
22 Galeries d’estudi