Compartir
26
Plat
Sala 2


Arqueologia

Anònim

Plat

Etrúria marítima
125 - 90 aC
Ceràmica de vernís negre
4 x Ø19,5 x Ø7 cm
Provinent d'El Camp de les Lloses, Tona (Osona)
MEV 24397

Aquest plat, juntament amb l'arula portàtil i domèstica (MEV 24398) i tot un conjunt ceràmic, fou exhumat dins d'un habitatge i en context estratigràfic; s'interpreta que era per fer ofrenes i libacions religioses de caràcter domèstic, ja que aquests altarets eren usats en cultes de tipus privat dins d'àmbits romanitzats. Es tracta d'un plat de campaniana B, de vernís negre, d'importació itàlica. L'establiment tardorepublicà del Camp de les Lloses es relaciona amb la intensificació del procés de romanització en terres catalanes i especialment amb la construcció d'infraestructures viàries que comunicaven l'interior amb la costa catalana.


Sala 2
Planta -1
1 Història del Museu
2 Arqueologia
3 Lapidari