Compartir
49
Placa de revestiment amb...
Sala 2Arqueologia

Anònim

Placa de revestiment amb una Niké alada

Lloc d'execució desconegut
Romà, finals del segle I aC - inicis del segle I dC (corrent neoàtic d'època d'August)
Terracuita feta a motlle
10,7 x 11 x 3,3 cm
Provinent de Tarragona (?). Durant molt temps ha persistit el dubte de si procedia de Can Dachs, La Garriga (Vallès Oriental)
MEV 10872

Fragment de placa de revestiment amb un cap femení de perfil; el cabell llarg està cenyit al crani donant la volta al cap i queda recollit en una petita trossa al clatell que deixa visible mitja orella. Al fons hi ha un mantell vaporós. El relleu és de qualitat i només s'ha resseguit el perfil de la figura a través d'una incisió. És la representació d'una Niké alada, divinitat que personificava la victòria en el combat i la competició, equivalent a la Victòria romana. És una producció itàlica dins de l'àmbit de les plaques Campana que presenten sovint aquesta mateixa iconografia. Són produccions que rarament s'exporten fora d'Itàlia, si bé també se n'han documentat altres exemplars a Tarragona.


Sala 2
Planta -1
1 Història del Museu
2 Arqueologia
3 Lapidari