Compartir
9
Pinta d'os
Sala 2Arqueologia

Anònim

Pinta d'os

Lloc d'execució desconegut
Calcolític-bronze antic (2200 - 1500 aC)
Os retallat, polit i incís
4,2 x 8,7 x 0,9 cm
Provinent del Cap del Pont del Gurri, Vic (Osona)
MEV 6407

Dins de l'àmplia varietat d'elements realitzats amb os durant la prehistòria recent, destaquen particularment les anomenades «pintes». Elaborades generalment amb os de bòvid, tenen forma rectangular i presenten unes dents de punta plana i una o dues perforacions al llom. Les seves característiques formals han portat a considerar-les instruments de treball relacionats o bé amb la decoració de ceràmiques, mitjançant la realització d'impressions, o bé amb l'elaboració d'elements tèxtils, utilitzant-los com a cap de cardot per perxar possibles floques de cotó o de llana. A Catalunya es coneixen tres «pintes», totes localitzades al voltant de la conca fluvial del riu Ter. Però es poden trobar elements similars en altres zones de la península Ibèrica amb cronologies properes.


Sala 2
Planta -1
1 Història del Museu
2 Arqueologia
3 Lapidari