Compartir
52
Olla
Sala 2Arqueologia

Anònim

Olla

Lloc d'execució desconegut
Baixmedieval, segles XIV - XV
Ceràmica a torn, cuita reductora
15,8 x Ø12,6 x Ø9,7 cm
Provinent del carrer de la Riera, Vic (Osona)
MEV 5168

Peça de ceràmica realitzada a torn i cuita amb un forn tancat d'atmosfera reductora que, mitjançant la utilització del fum que es desprèn de la combustió de la llenya, adquireix el color característic negre o gris. Es tracta d'un recipient globular o lleugerament carenat, de vora exvasada, llavi arrodonit i fons pla. La pasta és ben depurada, presenta poc desgreixant de quars i mica. La superfície és llisa amb decoració de línia incisa. Es tracta d'una peça sense context estratigràfic i això dificulta establir una cronologia precisa; la ubicació del jaciment on es documentà, en el nucli medieval de Vic, així com el tipus de pasta i l'acabat de la superfície ceràmica permeten situar-la entre els segles XIV-XV. Arriba el moment de crisi per a aquestes produccions grises quan comencen a introduir-se les innovadores tècniques de fabricació de ceràmiques vidrades així com noves formes que desplaçaran les típiques produccions de ceràmica grisa utilitzades durant l'alta edat mitjana de forma pràcticament exclusiva.


Sala 2
Planta -1
1 Història del Museu
2 Arqueologia
3 Lapidari