Compartir
8
Gran làmina de sílex
Sala 2Arqueologia

Anònim

Gran làmina de sílex

Lloc d'execució desconegut
Calcolític-bronze antic (2200 - 1500 aC)
Sílex tallat per pressió reforçada
31 x 3,5 x 0,5 cm
Provinent del sepulcre megalític de Serra de l'Arca II, Aiguafreda (Vallès Oriental)
MEV 4991

Les «grans làmines» són uns estris lítics particularment significatius. Atesa la seva mida, que és excepcional en aquest cas, el suport de la matèria primera havia de tenir un cert volum i ser d'una qualitat excel·lent. Realitzats amb una tecnologia de talla molt específica, devien ser pocs els individus que tenien la capacitat i els coneixements tecnològics necessaris per a la seva realització, fins al punt que poden considerar-se veritables produccions especialitzades. Les «grans làmines», que generalment es troben en jaciments funeraris (coves d'inhumació múltiple, sepulcres megalítics...), són productes amb origen fora de Catalunya que, tant per la seva singularitat com per la seva extensió en l'espai, ens testimonien l'existència d'àmplies xarxes de contactes intergrupals a través de les quals devien circular persones, béns materials i informació.


Sala 2
Planta -1
1 Història del Museu
2 Arqueologia
3 Lapidari