Compartir
45
Estatueta
Sala 2


Arqueologia

Anònim

Estatueta

Lloc d'execució desconegut
Romà, segle I
Bronze, fusió plena
7,5 cm
Provinent d'Empúries (Alt Empordà)
MEV 8668

El Museu Episcopal de Vic disposa d'una àmplia col·lecció d'esculturetes en bronze de fusió plena que formaven part del mobiliari domèstic de les "domus" i "villae" romanes. Algunes d'aquestes figuretes de divinitats tenien una finalitat cultural, d'altres només tenien una funció decorativa. Aquesta estatueta representa Júpiter: té el rostre barbat i el cabell curt cenyit per una corona amb una roseta central. A la mà dreta sembla que porta un feix de llamps. La iconografia fuig de l'habitual i presenta la cama dreta flexionada sobre una àliga que és als seus peus amb les ales desplegades. És la divinitat màxima del panteó romà, presideix les relacions internacionals i garanteix el compliment dels tractats.


Sala 2
Planta -1
1 Història del Museu
2 Arqueologia
3 Lapidari