Compartir
44
Estatueta
Sala 2


Arqueologia

Anònim

Estatueta

Lloc d'execució desconegut
Romà, segle I
Bronze, fusió plena
7,7 cm
Provinent d'Empúries (Alt Empordà)
MEV 8666

El Museu Episcopal de Vic disposa d'una àmplia col·lecció d'esculturetes en bronze de fusió plena que formaven part del mobiliari domèstic de les "domus" i "villae" romanes. Algunes d'aquestes figuretes de divinitats tenien una finalitat cultural, d'altres només tenien una funció decorativa. Aquesta estatueta representa un esclau dret, amb màscara de la comèdia nova i amb expressió de superioritat. Va vestit amb túnica de mànigues curtes i mantell sobre l'espatlla esquerra.


Sala 2
Planta -1
1 Història del Museu
2 Arqueologia
3 Lapidari