Compartir
48
Capitell corintitzant as...
Sala 2Arqueologia

Anònim

Capitell corintitzant asiàtic

Lloc d'execució desconegut
Romà, segle IV
Marbre blanc
28 x 36 x 36 cm
Provinent de Vic (Osona)
MEV 10880

Aquest tipus de capitell deriva dels corintitzants amb volutes en forma de S que trobem a Itàlia des de l'època antonina. Està ben conservat i fou buidat i reutilitzat com a pica d'aigua beneita probablement a l'església de Sant Francesc. A l'entorn del "kalathos" hi ha una corona de quatre fulles d'acant espinós. Les fulles es divideixen en cinc lòbuls d'extrems aguts de secció angulosa. Al centre de cada costat, entre la base de les fulles, hi ha un òvul d'on arrenquen dues volutes; l'espiral es recolza sobre les fulles d'acant. Entre les volutes, i en un espai triangular, s'hi disposen dues petites hèlices. Al centre de les cares de l'àbac, hi ha un motiu foliforme. S'ha realitzat un intens treball de trepant que confereix ombres i profunditat a la peça. Un acabat elemental i angulós ha permès datar-lo en època tardana.


Sala 2
Planta -1
1 Història del Museu
2 Arqueologia
3 Lapidari