Compartir
25
"Arula"
Sala 2Arqueologia

Anònim

"Arula"

Lloc d'execució desconegut
Ibèrica, 125 - 90 aC
Guix
11,2 x 11,2 x 10 cm
Provinent del Camp de les Lloses, Tona (Osona)
MEV 24398

L'"arula" portàtil i domèstica és anepigràfica i presenta en el "focus" restes de foc, potser d'haver-hi cremat perfums o encens. Fou exhumada dins d'un habitatge i en context estratigràfic, juntament amb el plat de vernís negre d'importació itàlica (MEV 24397) i tot un conjunt ceràmic, que s'interpreta que era per fer ofrenes i libacions religioses de caràcter domèstic, ja que aquests altarets eren usats en cultes de tipus privat dins d'àmbits romanitzats. Altars semblants a aquest s'han documentat a Tarragona. L'establiment tardorepublicà del Camp de les Lloses es relaciona amb la intensificació del procés de romanització en terres catalanes i especialment amb la construcció d'infraestructures viàries que comunicaven l'interior amb la costa catalana.


Sala 2
Planta -1
1 Història del Museu
2 Arqueologia
3 Lapidari