Compartir

Ciència i Art: els colors del romànic

Utilitzant tècniques científiques actuals desvelarem quins eren els secrets del pintor de fa mil anys a l’hora de fabricar els pigments que donaven color a les seves obres, la majoria procedien de la natura (minerals, vegetals o animals) però d’altres eren artificials creats per alquímia. Gràcies a l’estudi químic descobrirem que molts pigments eren locals, però altres eren colors exòtics que arribaven de l'altra punta de món. Finalment farem una proposta plàstica on aplicarem la tècnica del tremp. Recomanada per CM, CS i ESO.

Temps de durada
Temps de durada 1:30 h

Preu
Preu 70 € cada activitat per grup-classe

Horari activitats
Horari activitats Matins i tardes de dimarts a divendres. Es prega la màxima puntualitat per al bon desenvolupament de l'activitat

Nombre d’alumnes
Nombre d'alumnes un grup-classe (màxim 25 alumnes). Es faran les adaptacions de continguts necessàries a cada nivell.

Informació i reserves
Informació i reserves Tel. 938 869 360 informacio@museuepiscopalvic.com