Compartir

Les estacions del MEV: l'hivernProposta a l'entorn de les col·leccions d'arts decoratives, amb la música i els cançons d'oficis com als elements de la vertebradors sessió. S'inicia a la sala d'didàctica, amb història una narrada, que és projecta imatges amb, músiques i fills. Tot seguit és visiteu els col·leccions utilitzant diferents recursos i elements vinculats. Per acabar a els alumnes realitzen una experimentació sonora i pràctica tàctil a la sala d'didàctica (dissenyada amb l'escola de música de vic). Recomanada per cm ci i.

Documentació a l'aula

Temps de durada
1:30 hora

Preu
70 € cada activitat per grup-classe

Horari activitats
Matins i tardes de dimarts a divendres. Es prega la màxima puntualitat per al bon desenvolupament de l'activitat

Nombre d’alumnes
un grup-classe (màxim 25 alumnes). Es faran les adaptacions de continguts necessàries a cada nivell.

Informació i reserves
Tel. 938 869 360 informacio@museuepiscopalvic.com