Compartir

V Jornada Museus i Patrimoni de l’Església a Catalunya

30–10–17

El dia 17 de novembre de 2017 el Museu Diocesà de Tarragona, el Museu diocesà i comarcal de Solsona, el Museu de Lleida: diocesà i comarcal, el Museu d’Art de Girona i el Museu Episcopal de Vic organitzen la V Jornada Museus i Patrimoni de l’Església a Catalunya, amb el tema: “Els museus diocesans i el patrimoni de l’Església catalana durant el franquisme”.

Un cop superada l’ensulsiada de la Guerra Civil espanyola, l’Església catalana va iniciar un procés de recuperació patrimonial que va abastar àmbits com el de la restauració dels edificis malmesos i dels béns que en ells s’hostatjaven, la reorganització interna dels museus diocesans, o la reclamació dels dipòsits d’obres d’art efectuats durant el conflicte. Continuant amb el camí traçat en les jornades anteriors, ara ens plantegem abordar aquestes qüestions per detectar quins van ser els canvis i les continuïtats en relació al període prebèl·lic, i analitzar fins a quin punt es va recuperar la normalitat en el marc de la  política museística catalana d’època franquista

Lloc:
Centre Tarraconense El Seminari
Carrer Sant Pau, 4
43003 Tarragona

Inscripció:
La inscripció és gratuïta però cal formalitzar-la mitjançant un correu electrònic a: museu.diocesa@arqtgn.cat
Indicant nom, cognoms, NIF, correu electrònic i telèfon de contacte.
O bé, trucant al 977 23 86 85 (Museu Diocesà de Tarragona) de 8 a 15h, de dilluns a divendres.

Places disponibles:
60 places

Coordinació tècnica:
Sofia Mata de la Cruz. Museu Diocesà de Tarragona

Coordinació científica:
Marc Sureda Jubany. Museu Episcopal de Vic
Alberto Velasco González. Museu de Lleida: diocesà i comarcal

Organització:
Museu d’Art de Girona
Museu de Lleida: diocesà i comarcal
Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
Museu Diocesà de Tarragona
Museu Episcopal de Vic
 

Descarregar programa