Compartir

Restauració

25–10–10

Restauració de l’obra “Sant Bartomeu destruint l’ídol pagà" L’obra “Sant Bartomeu destruint l’ídol pagà” dels pintors Joan i Perot Gascó va ser adquirida pel MEV en subhasta pública el 26 de març del 2009 gràcies al patrocini del Cercle del Museu, l’Ajuntament de Vic i la fundació Puig-porret. Després d’un intens estudi científic s’ha pogut afrontar amb èxit una restauració que es preveia difícil, tant pels deterioraments que presentava la pintura com pels canvis que havia sofert a causa de les successives restauracions a que havia estat sotmesa. Amb aquesta restauració s’ha aconseguit aturar les degradacions que posaven en perill la integritat de l’obra i s’ha pogut recuperar bona part del seu valor artístic original. Els criteris que els museus estableixen a l’hora d’intervenir sobre el patrimoni artístic han de ser sempre fruit de la cooperació entre els especialistes. L’objectiu és preservar l’original, utilitzar materials reversible, evitar elements que interfereixin en el valor històric i artístic de l’obra i facilitar a l’espectador el reconeixement de les parts que són reconstruïdes de les que són originals. Per veure l’obra restaurada i seguir el seu procés de restauració veieu el reportatge Estudi de l’obra