Compartir

Presentació de l'obra de Perot Gascó Sant Bartomeu destruint l'ídol que ha adquirit el MEV en subhasta

03–07–09

El divendres 3 de juliol a les 12 h. es farà l’acte de presentació de l’obra de Perot i Joan Gascó “Sant Bartomeu destruint l’ídol pagà”, recentment adquirida pel MEV. Amb el patrocini del Cercle del Museu, de l’Ajuntament de Vic i la Fundació Puig Porret L'adquisició de la taula completa la col.lecció de pintura renaixentista del MEV, integrada gairebé de manera exclusiva per la producció dels membres de la família Gascó, pintors d'origen navarrès establerts a Vic a principis del segle XVI, actius durant la primera meitat del mateix segle i bons representants de la pintura de l'època a Catalunya. La col.lecció del MEV constitueix el conjunt més ric i complet que existeix de la pintura dels Gascó, de la qual n'hi ha exemples també al Museu Nacional d'Art de Catalunya, al Museu d'Art de Girona, al Museo del Prado i també en col.leccions privades. La taula representa un dels miracles de Sant Bartomeu a l'Índia, en què el sant apòstol obliga un diable a destruir ell mateix l'estàtua pagana on s'amagava, davant l'admiració de la cort. És l'únic conservat del conjunt de nou compartiments que formaven el retaule de Sant Bartomeu de la confraria dels Blanquers i Assaonadors de Vic, situat a la capella del mateix nom de l'Hospital de Pelegrins de Vic. Les vuit taules laterals (entre elles l'adquirida) havien estat encarregades a Joan Gascó el 18 de desembre de 1525 i havien d'estar acabades per la festa del sant de l'any següent. Amb l'enderroc de l'hospital, el 1838, el retaule desaparegué i aquesta taula va anar a parar a mans de la família Gudiol. La peça va estar en dipòsit al MEV des de la seva fundació el 1891 i se li donà número de registre. Després de la Guerra Civil la peça fou retirada del Museu i canvià de mans algunes vegades, fins aparèixer a la subhasta del març de 2009. Ha tornat doncs al Museu després d'un llarg viatge.