Compartir

Nova atribució al Mestre de Baltimore

25–09–12

Gràcies a un conveni entre el MEV i el Walters Art Museum de Baltimore signat l’any 2011 per comparar la tècnica pictòrica entre la taula de sant Pere ressuscitant Tabita del MEV i el triptic de la Mare de Déu amb el Nen del Museu Walters, s’ha pogut concloure que ambdues obres van estar realitzades pel mateix autor: el Mestre de Baltimore. El seguit de proves científiques i l’estudi tècnic que se’ls hi han realitzat, en clau comparativa, ha donat com a resultat que els materials emprats i la tècnica d’execució d’ambdues obres és totalment coincident. Des del punt de vista estilístic ja eren visibles molts punts en comú com els trets facials i les mans, de dits fins i allargats, que en alguns casos adopten una posició idèntica; la distribució, el modelat i les proporcions dels plecs dels vestits etc. Ara amb els resultats de l’estudi i l’anàlisi tècnic hem pogut saber que també són totalment coincidents el tipus de pinzellada, la paleta cromàtica, el dibuix preparatori, el modelat de les carnacions, els daurats etc. El Mestre de Baltimore, és una figura enigmàtica vinculada, per la historiografia artística, al taller de Ferrer i Arnau Bassa, els introductors dels corrents italianitzats en el Gòtic català. Podeu consultar la notícia publicada al Diari Ara el 25/09/2012.