Compartir

IV Jornada de Museus i Patrimoni de l'església a Catalunya

21–11–16

El proper divendres 25 de novembre tindrà lloc la “IV Jornada de Museus i Patrimoni de l’Església a Catalunya: Capellans erudits. Eclesiàstics al capdavant de l’acció patrimonial, museística i de recerca històrico-artística a Catalunya al segle XX.

Tots els bisbats catalans, en major o menor mesura, han comptat durant el darrer segle amb capellans erudits que han treballat a favor del patrimoni des dels museus, els arxius i la recerca històrico-artística i arqueològica. Hereus d’una tradició que, remuntant-se a l’Edat Mitjana i passant pels temps moderns, considerava la cultura com un dels camps d’acció natural de l’Església, aquests personatges van ser sovint pioners en un món on la recerca humanística no estava encara professionalitzada i en el qual els béns patrimonials corrien perill o eren poc considerats des d’altres instàncies eclesials i civils. Gràcies a ells, avui són vives institucions clau per al patrimoni català, alhora que molts dels seus treballs es troben a la base de la recerca actual. La IV Jornada de Museus i Patrimoni de l’Església a Catalunya es proposa reconèixer llur acció i tributar-los un merescut homenatge.
 
Organitzada pel Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, el Museu de Lleida: diocesà i comarcal, el Museu Episcopal de Vic i el Museu d’Art de Girona.  

Veure programa