Compartir

Identificació d'una arqueta

07–11–11

Dues fotografies d'abans de 1936 han permès deduir que el reliquiari desaparegut a l'església de Santa Maria de Manlleu era el mateix que es troba actualment a la secció d'orfebreria del MEV. L'investigador Joan Arimany ha identificat al MEV una arqueta desapareguda a Manlleu durant la Guerra Civil. L’arqueta s’havia donat per perduda després de la destrucció de l’església de Santa Maria l’any 1936. Aquesta obra, tal i com va passar amb d’altres, probablement va ser guardada per alguna persona que va aconseguir protegir-la. D’alguna manera desconeguda l’arqueta va arribar al Museu, però fins ara no es tenia constància de la seva procedència. En acabar la Guerra civil es van fer intents per localitzar l’arqueta, repartint fotografies per diverses poblacions catalanes, però cap gestió va donar fruit i es creia que havia estat destruïda. Sortosament no va ser destrossada ni venuda a cap col·leccionista i va anar a parar al MEV. L’arqueta és una caixa rectangular, sense contingut, de plaques de plata fosa. A les dues cares majors hi ha els relleus del quatre sants amb la palma del martiri. En les dues cares laterals, hi ha el relleu d’un querubí. La tapa de forma bombada i molt treballada, conté un petit Sant Crist i la figura de sant Antoni de Pàdua. Dilluns 24 d’octubre al matí, Mn. Joan Serrabassa, rector de la parròquia de Santa Maria de Manlleu i Joan Arimany, que ha realitzat una investigació sobre els sants patrons de la comarca, van visitar l’arqueta dels Sants Màrtirs que es conserva al Museu Episcopal de Vic, acompanyats del director del Museu Josep M. Riba.