Compartir

Experiència educativa

14–11–11

Els alumnes de primer i segon de primària del CEIP Joan XXIII han dedicat una hora i mitja a la setmana a l'Arqueta de l'Antic Egipte, el nou recurs pedagògic del Museu Episcopal de Vic, que es deixa en préstec de forma gratuïta a les escoles que ho sol·liciten per ajudar a descobrir la cultura mil·lenària de l’antiga civilització egípcia. Durant els dies que l'Arqueta ha estat en préstec a l’escola de Balenyà els alumnes han pogut realitzar les activitats que contenen els cinc maletins de l'Arqueta com ara documentar-se a través dels llibres, simular un procés de momificació, desxifrar i escriure jeroglífics i descobrir i classificar objectes com a veritables arqueòlegs. Amb la posada en marxa d’aquest recurs el Servei Educatiu del museu ofereix una nova eina d’interpretació del patrimoni i dóna a conèixer la seva col·lecció d’obres de l’Antic Egipte, formada per una mòmia, un Llibre dels Morts, escultures de deus i deesses, uixebtis, escarabeus i diversos ornaments i objectes funeraris.