Compartir

El Monestir de Sant Joan de les Abadesses exhibirà un facsímil del Retaule de Saulet del Mev fet amb 3D

06–06–17

Després d’anys de gestació i treballs, la reproducció d’aquesta obra es podrà veure al monestir de Sant Joan de les Abadesses a partir del dissabte 10 de juny.
 
L'any 2002, el Bisbat de Vic i la parròquia de Sant Joan de les Abadesses van arribar a un acord per fer aquesta còpia. La seva elaboració ha comportat 6 anys de treballs, aplicant tècniques innovadores com la digitalització de l’obra, el fressat mecànic dels blocs d’alabastre i l’acabat manual del treball. Tant per les tècniques i tecnologia emprades, com per les dimensions i qualitat tècnica de l'obra original, el facsímil d’aquesta peça és únic a Europa. La dimensió d'aquest facsímil és un 5% més petita que l'original, per poder-los diferenciar.
 
En el cas del Museu Episcopal de Vic la utilització de les noves tecnologies al voltant de la digitalització en 3D ha vingut provocada per satisfer la demanda de còpies de peces conservades al nostre fons. L’aplicació de la tecnologia digital ha fet possible la creació de còpies d’obres en què no es podien utilitzar, per qüestions de conservació de la peça, les tècniques tradicionals d’emmotllat, tant pel procediment utilitzat com pels riscos que comporta la manipulació o moviment de l’obra original. La tècnica emprada en la digitalització permet efectuar una medició de l’obra, que es basa només en la llum i que realitza un registre de la superfície i del volum, a alta precisió sense contacte amb l’objecte.
 
El sistema d’escanejat en 3D presenta tres grans avantatges. El primer és la precisió total del document digital resultant respecte de la peça d’origen, amb un marge d’error en les mesures de dècimes de mil·límetre. El segon és la innocuïtat respecte a la peça original, ja que el sistema es duu a terme amb una emissió de llum adaptada a les exigències de conservació de les peces quant a control de luminància, a l’eliminació de bandes ultraviolades i infrarojos i a un mínim temps d’exposició, i també perquè s’utilitza la tecnologia MML, que permet realitzar mesures sense tenir cap contacte amb l’obra. El tercer és la compatibilitat del document digital resultant amb diferents sistemes de producció industrial de la rèplica, tals com el mecanitzat o la impressió 3D.
 
El procés per fer la còpia de Sant Joan es va iniciar amb una digitalització del retaule en 3D, realitzada per l’empresa NUB3D. Després d'aquest procés de digitalització, es va començar el fresat mecànic dels blocs d'alabastre, que inicialment es volia que fossin de Beuda, com el del retaule original, però finalment es va utilitzar alabastre de Saragossa per millor qualitat. La màquina de fresar treballa com ho faria l’escultor, primer desbasta la major quantitat possible de material amb una fresa de major diàmetre i es va reduint la mida de la fresa fins arribar a tallar el màxim possible. Finalment, l’escultor Javier Lozano va acabar artesanalment la còpia i, amb les eines clàssiques de l’ofici, en va fer els acabats, seguint el model digital tridimensional. Això va permetre arribar als racons on no pot treballar la màquina i instal·lar-hi els vidriats, realitzats per Vitralls Bonet.   

Veure vídeo