Compartir

Abonament anual del MEV

31–01–12

Carnet individual i intransferible que permet al titular accedir lliurement al Museu i a les exposicions temporals que s’hi organitzen durant un any des de la data de l’adquisició. Preu: 12€ Validesa: un any des de la data d’expedició de la targeta. Característiques: l’abonament anual del MEV permet l’accés a les sales de col·lecció permanent i exposicions temporals del Museu tantes vegades com es vulgui durant tot un any. És personal i intransferible i incorpora les següents dades: • Nom i cognoms del titular. • Període de validesa. Sol·licitud: l’expedeix el Museu Episcopal de Vic, a sol·licitud dels interessats. El lliurament del carnet és immediat. L’adquisició i/o renovació del pagament es realitza en efectiu a les taquilles del Museu.