Compartir

Lletra i Esperit. Poesia religiosa al MEV I

Tríduum, de Fàtima Alemany

Tríduum proposa una aproximació a la poesia religiosa que s'escriu avui, poc o  gens coneguda en els circuïts literaris. I ho fa a través del testimoni poètic de la poetessa vigatana Fàtima Alemany, coach, educadora, llicenciada en Ciències de la Informació i diplomada en Ciències Religioses.
 
Fàtima Alemany ens proposa un recital a l’entorn de la Setmana Santa i la Pasqua amb el poema Triduum de Setmana Santa, en què narra la seva experiència de la passió i Resurrecció de Jesucrist. El darrer tram del poema va ser escrit durant una visita al Sant Sepulcre, a Jerusalem. La mateixa Fàtima Alemany actua com a rapsode.
 
L’obra consta de cinc parts, Diumenge de Rams, el Sant Sopar, la Crucifixió, El silenci del Dissabte Sant i la Resurrecció, que són recitades amb una posada en escena que en proposa una translació en una situació quotidiana: parar la taula. Així, la recitadora ens diu l’itinerari i el missatge de Jesús mentre para taula i la despara, amb els elements del pa, el vi o l’aigua entre d’altres. La posada en escena, a cura de Jordi Lara, va precedida d’una selecció de poemes religiosos de diversos autors a cura de les joves actrius Ariadna Olmos i Guida Nona.